Občianske združenie

Milí rodičia a  kolegovia!

Sme občianske združenie „ Pomôžme našim deťom“.

Keďže sme len v začiatkoch, potrebujeme aj Vašu pomoc. Všetkým nám záleží na našej škole a „našich“ deťoch – študentoch. Naším cieľom je predovšetkým:

  • podporovať talentovaných a nadaných žiakov, 
  • zabezpečovať domáce a zahraničné praxe, stáže a výmenné pobyty,
  • zabezpečovať potrebnú literatúru pre jednotlivé odbory,
  • napomáhať modernizácii školy a jej vybaveniu,
  • podieľať sa na organizovaní verejnoprospešných akcií,
  • nadväzovanie zahraničných a domácich kontaktov,
  • zabezpečovať realizáciu projektov,
  • vykonávať a podporovať iné činnosti podporujúce modernizáciu a rozvoj školy.

Chceme podporiť ich záľuby a záujmy, chceme, aby sa v našej škole cítili príjemnejšie a radi sem chodili.

Preto Vás prosíme o darovanie 2% z vášho príjmu alebo iných darov.

Svoje príspevky môžete poukázať na č. účtu: 0334001994/0900.

Tieto % Vám tak či tak budú odrátané, ale my Vám dávame možnosť určiť si, kam Vaše peniažky pôjdu. Budú určené Vašim deťom!

Budeme vďační i za iné dary, pretože i napr. 1 € nie je moc, ale keď každý prispeje niečím, euro sa k euru prikotúľa a naše deti budú polovicu svojho života tráviť v krajšom, modernejšom a útulnejšom prostredí.

 

Oficiálna stránka občianskeho združenia „Pomôžme našim deťom“:   http://www.ozpomozmerk.estranky.sk/

Stanovy občianskeho združenia :Stanovy Občianskeho združenia