Blog

Červené stužky.

Kampaň Červené stužky Aj tento školský rok sa žiaci nášho internátu zapojili do kampane Červené stužky, ktorej cieľom je upozorniť na problematiku HIV a AIDS a zároveň prejaviť spolupatričnosť s ľuďmi trpiacimi týmto ochorením. […]